Od następstw nieszczęśliwych wypadków

UNIQA Ubezpieczenia · Agencja Generalna w Pile > Oferta > Od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dbaj o swoje szczęście. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to polisa dla osób przezornych, które nie chcą zostać bez finansowego wsparcia w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jednak zakup taki powinien rozważyć każdy z nas – codziennie jesteśmy przecież narażeni na różne nieszczęśliwe wydarzenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ograniczony obejmuje wypadki, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia:

  • podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia
  • podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

Zakres pełny obejmuje wszystkie wypadki, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa 24 godz. na dobę.

Sprawdź, jakie korzyści niesie ubezpieczenie NNW w UNIQA

  • finansowe zabezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku
  • 24 godzinna ochrona przez wszystkie dni w roku w kraju i za granicą
  • możliwość zawarcia umowy indywidualnej lub grupowej
  • ochrona ubezpieczeniowa również dla Twojej rodziny
  • możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia odpowiadającego Twoim potrzebom
  • możliwość rozszerzenia ochrony podstawowej o dodatkowy szeroki zakres świadczeń
  • sprawna ścieżka likwidacji szkód i wypłata świadczeń