Ubezpieczenia dla firm

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej Firmy – ubezpiecz mienie w Pakiecie skrojonym na miarę małej i średniej przedsiębiorczości. Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw z branży m.in. handlowej, usługowej, produkcyjnej, budowlanej, jeśli wartość ich mienia nie przekracza 20 000 000 zł, a roczny obrót 25 000 000 zł netto.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy

 • kompleksową ochronę majątku we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach
 • optymalny zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności
 • 7 rodzajów ubezpieczeń majątkowych – do wyboru, unikalne klauzule oszczędność finansową – preferencyjną składkę, szeroki zakres zniżek
 • oszczędność czasu – uproszczoną procedurę zawierania umowy, jednakowy termin wznowienia wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu
 • wygodę – przyjazne dokumenty ubezpieczeniowe, pełną ochronę w jednej polisie
 • bezpłatne usługi Assistance Firma:
  • pomoc interwencyjną specjalisty w sytuacji zagrożenia szkodą
  • pomoc w naprawie sprzętu PC
  • specjalistyczne infolinie świadczące pomoc m.in. w zakresie udzielania
  • odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności, zasad dotyczących przyznawania i naliczania świadczeń ZUS oraz problemów związanych
  • z obsługą sprzętu komputerowego

W pakiecie obejmujemy ochroną

 • mienie stanowiące własność przedsiębiorstwa, mienie użytkowane w prowadzonej działalności, mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, mienie prywatne zatrudnionych pracowników między innymi:
  • budynki, budowle, lokale wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej
  • maszyny i urządzenia
  • wyposażenie, sprzęt elektroniczny przenośny i stacjonarny
  • środki obrotowe
  • wartości pieniężne
  • nakłady inwestycyjne
  • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
  • mienie składowane poza lokalem
  • środki obrotowe od rozmrożenia
 • odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia