Ubezpieczenia mieszkaniowe

DOM. Marzysz o nim od dzieciństwa. Jest oznaką ciepła rodzinnego i zapewnia bezpieczne schronienie. Nieważne, czy jest duży i przestronny, czy mały i przytulny, jest Twoją inwestycją. To szczególne miejsce powinno się otoczyć ochroną i zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Anomalie klimatyczne coraz częściej wpisują się w naszą mapę pogodową. Teraz, dzięki ubezpieczeniu DOM Plus, możesz objąć swój dom pełną ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie zapewnia ocrhonę przed skutkami zdarzeń losowych, a także stratami poniesionymi w wyniku kradzieży, włamania czy wandalizmu. Dodatkowo, możesz skorzystać z pomocy Assistance w nieprzewidzianych, trudnych sytuacjach.

Korzyści z ubezpieczenia DOM PLUS

 • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach jednej polisy
 • uproszczona procedura zawierania umowy (jeden wniosek i polisa, wspólne OWU)
 • roczny lub trzyletni okres ubezpieczenia
 • preferencyjna, niezmienna składka przez cały czas trwania umowy
 • szeroka ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do indywidualnych potrzeb
 • do wyboru 3 warianty ubezpieczenia oraz możliwość rozszerzenia o 8 dodatkowych klauzul
 • bezpłatne świadczenia Assistance dla domu (pomoc w naprawie sprzętu PC, AGD, RTV)
 • dodatkowo Assistance medyczny tylko za 12 zł za rok oraz możliwość skorzystania z usług Concierge

Co może być objęte ubezpieczeniem?

 • budynek mieszkalny ze stałymi elementami
 • lokal mieszkalny ze stałymi elementami
 • same stałe elementy lokalu mieszkalnego
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz podczas i po przeprowadzce
 • bagaż podróżny
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
 • pomieszczenia i budynki gospodarcze
 • szkody powstałe w zewnętrznych elementach budynku mieszkalnego (ochroną objęte są również zewnętrzne elementy anten satelitarnych i kolektory słoneczne)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

 • dom letniskowy wraz z ruchomościami domowymi
 • mienie w budowie (dom w budowie, lokal remontowany)
 • przenośny komputer, sprzęt fotograficzny poza miejscem zamieszkania
 • kolejny lokal mieszkalny
 • drobne przedmioty noszone codziennie w torebce/teczce (np. portfel, telefon, okulary, kluczyki i dokumenty od samochodo od ryzyka rabunku, kradzieży w wyniku włamania do samochodu)
 • koszty zakwaterowania zastępczego
 • OC najemcy
 • OC za szkody w mieniu osób trzecich powstałe na skutek prowadzonej budowy

Możesz otrzymać zniżki za

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w UNIQA TU SA
 • kontynuację ubezpieczenia
 • całodobowy dozór osiedla
 • posiadanie czynnych i atestowanych urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych połączonych z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją
 • posiadanie atestowanych drzwi antywłamaniowych
 • posiadanie drzwi antywłamaniowych
 • posiadanie statusu tzw. pełnego Klienta (oznacza zawarcie co najmniej 2 innych umów ubezpieczenia w UNIQA TU SA z roczną składką co najmniej 100 zł za każde ubezpieczenie
 • zawarcie polisy na okres 3 lat
 • płatność jednorazową