Ubezpieczenia zdrowotne

W trosce o Twoje zdrowie stworzyliśmy Ubezpieczenie zdrowotne Zdrowie & Harmonia, które stanowi uzupełnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie świadczeń medycznych i leczenia ambulatoryjnego. Szeroki zakres ubezpieczenia daje możliwość wyboru tego, czego naprawdę potrzebujesz. Ty sam wybierasz zakres ubezpieczenia, który Cię interesuje. Od Ciebie też zależy wybór lekarza i placówki medycznej.

Twoja recepta na zdrowie

 • Kompleksowa opieka medyczna
 • Wolny wybór lekarzy i placówek zdrowotnych w całym kraju (możliwość refundacji poniesionych kosztów leczenia)
 • Bezgotówkowe konsultacje i badania
 • Nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności
 • Nieograniczona liczba badań zleconych przez lekarzy
 • Komfort i wysoki standard usług

W ramach oferty zapewniamy

 • Podstawową opiekę ambulatoryjną. Porady zdrowotne oraz leczenie ambulatoryjne u lekarzy: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych (internisty), pediatry, podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne, szczepienie przeciwko grypie.
 • Specjalistyczną opiekę ambulatoryjną. Porady zdrowotne oraz leczenie ambulatoryjne u lekarzy wszystkich specjalności, szeroka paleta badań
  laboratoryjnych i diagnostycznych (w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), domowe wizyty lekarskie.
  Nieograniczona liczba wizyt lekarskich, nie jest wymagane skierowanie do lekarza specjalisty!
 • Świadczenie szpitalne. Świadczenie pieniężne (w wysokości 50 zł, 80 zł, 100 zł, 120 zł lub 150 zł) za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • Świadczenie operacyjne. Świadczenie pieniężne związane z pokryciem kosztów operacji chirurgicznej zaleconej w związku z następstwem
  choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.
 • Leczenie poza granicami kraju. Pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, stomatologicznego i szpitalnego do kwoty 150 tys. zł.
 • Medycynę pracy. Pokrycie kosztów badań przewidzianych Kodeksem Pracy: wstępnych, kontrolnych, okresowych.
  Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.